برچسب: لایف کلیک کلاهبردار یا واقعی؟

کسب و کار اینترنتی با سایت ایرانی لایف کلیک (LifeClick) 79

کسب و کار اینترنتی با سایت ایرانی لایف کلیک (LifeClick)

سایت ایرانی لایف کلیک توجه : دوستان و همراهان عزیز در تعریف سایت اسکم و کلاهبردار جوابگویی به کاربران و ادامه مثلا پشتیبانی دردی را دوا نمی کند بهتر است ابتدا مسائل و قوانین ساده سایت PTC را درک کرد...

خواندن ادامه