برچسب: آموزش زیر مجموعه گیری

gen4 11

آموزش سایت های کلیکی ایرانی اسکریپت Gen4

آموزش سایت های کلیکی ایرانی اسکریپت Gen4 در این قسمت با آموزش سایت های کلیکی ایرانی از اسکریپ جن ورژن چهار استفاده می کنند آموزش می دهیم این آموزش با توجه به درخواست دوستانی که تازه به جمع  ما می...

خواندن ادامه