برچسب: چگونه به موفقیت بزرگ برسیم ؟

دیوار محدودیت های ذهنی شما چقدر بلند است ؟ 0

دیوار محدودیت های ذهنی شما چقدر بلند است ؟

دیوار محدودیت های ذهنی شما چقدر بلند است ؟ روزی دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد. او یک آکواریوم ساخت و با قرار دادن یک دیوار شیشه اى در وسط آکواریوم آن را به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش،...

خواندن ادامه